SĀKOT AR 25. MAIJU EIROPā STāJAS SPēKĀ VIENOTA DATU AIZSARDZīBAS REGULA (GDPR)

DATI, KAS PAKĻAUJAS GDPR PRASĪBĀM

Ko tā skar?
PERSONAS DATI Jebkāda informācija, pēc kuras ir iespējams identificēt fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds un: Personas kods; Darba vietas nosaukums; Atrašanās vieta; Personas attēls; E-pasts; IP adrese; Bankas dati; Medicīniska rakstura informācija; Ieraksti sociālajos tīklos, piemēram, personas publiskotie ieraksti, informācija, kurā datumā ar kādu apstiprināja draudzību vai nomainīja profila bildi.
ĪPAŠO KATEGORIJU DATI Rase, etniskā piederība; Politiskie un reliģiskie uzskati; Dalība arodbiedrībās; Ģenētiskie, biometriskie dati; Informācija par personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.
KaS tĀ ir?
AR KO SĀKT?

4 galvenās sagatavošanās vadlīnijAs

KĀ RĪKOTIES?
2 SAPRAST UN PĀRVALDĪT Noteikt, kā personas dati tiek lietoti un kas tiem piekļūst. Datu Pārvaldība – Nosacījumu, lomu un atbildību definēšana personas datu lietošanai Attiecas uz: Apstrāde; tranzīts; glabāšana; atjaunošana; arhivēšana; saglabāšana; dzēšana. Datu Klasifikācija – Datu organizēšana un iezīmēšana to atbilstošai apstrādei: Attiecas uz: Datu tipi, kategorijas, konteksts, īpašuma tiesības, administratori, lietotāji.
1 ATKLĀT Identificēt, kādi personas dati uzņēmumam ir un kur tie atrodas. Tvērumā – Jebkādi dati, kas palīdz identificēt personu; Uzskaitē – Identificēt, KUR personas dati tiek uzkrāti un glabāti; Attiecas uz: E-pasti, dokumenti, datu bāzes, pārnēsājamie datu nesēji, metadoni, žurnālfaili, rezerves kopijas.
4 REAĢĒT Uzturēt dokumentus, pārvaldīt datu pieprasījumus un pārkāpumu ziņojumus.
3 AIZSARGĀT Sagatavot dokumentus, noteikt drošības kontroles - politikas, reģistri un drošība. • Novērst uzbrukumus datiem; • Pārkāpumu noteikšana un reaģēšana – iebrukumu uzraudzība un noteikšana.

12 SOĻI GDPR ATBILSTĪBAI

KATRAS FIZISKAS PERSONAS TIESĪBAS

Ņem vērā, lai pienācīgi sagatavotos izmaiņām likumā, nepieciešams nodrošināt likumam atbilstošu darba vidi.

Esam sagatavojuši preču piedāvājumu, kas palīdzēs Tev nodrošināt drošu dokumentu uzglabāšanu, dzēšanu vai arhivēšanu.

Sāksim gatavoties laicīgi un būsim arī laicīgi izvairījušies no iespējamiem sodiem.

IZVĒLIES SAVU DATU GLABĀTUVI