25.05.2018 12 soļi GDPR atbilstībai

1

situācijas novērtējums

4

Vai uzņēmums var nodrošināt informācijas sniegšanu fiziskai personai atbilstoši VDAR prasībām?

7

Vai visi uzņēmuma apstrādātie personas dati tiek apstrādāti ar atbilstošu tiesisko pamatu?

10

Risku novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību

2

Kāda informācija ir pieejama uzņēmumā?

5

Vai uzņēmums ir gatavs nodrošināt VDAR noteikto fiziskas personas tiesību ievērošanu?

8

Jānodrošina nepilngadīgo bērnu identifikācijas sistēma un to likumīgo aizbildņu piekrišanu identifikācija

11

Personas datu aizsardzības speciālista piesaiste

3

Kā uzņēmums šobrīd sniedz privātuma informāciju fiziskai personai?

6

Vai uzņēmums spēj sniegt atbildi uz fiziskas personas informācijas pieprasījumu?

9

Pārliecinies, ka spēsi konstatēt datu aizsardzības pārkāpumus un iekšēji ir skaidra pārkāpumu paziņošanas kārtība!

12

Ja organizācija ir starptautiska – jāidentificē, kura datu aizsardzības iestāde to uzraudzīs